Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

111518

                     

Сільське господарство,лісове господарство та  рибне господарство

8286

                     

Промисловість

35373

                     

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8261

                     

Переробна промисловість

17600

                     

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7153

                     

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2359

                     

Будівництво

1385

                     

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5297

                     

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5067

                     

Тимчасове розміщування й організація харчування

356

                     

Інформація та телекомунікації

821

                     

Фінансова та страхова діяльність

1222

                     

Операції з нерухомим майном

263

                     

Професійна, наукова та технічна діяльність

5135

                     

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1697

                     

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12615

                     

Освіта

17398

                     

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

14201

                     

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2168

                     

Надання інших видів послуг

234

                     

 

 

                     

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

                     

Усього

135

                     

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136

                     

Промисловість

126

                     

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

100

                     

Переробна промисловість

134

                     

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

130

                     

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

149

                     

Будівництво

148

                     

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

137

                     

Транспорт,складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

131

                     

Тимчасове розміщування й організація харчування

126

                     

Інформація та телекомунікації

150

                     

Фінансова та страхова діяльність

146

                     

Операції з нерухомим майном

154

                     

Професійна, наукова та технічна діяльність

114

                     

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

146

                     

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

147

                     

Освіта

132

                     

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154

                     

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

136

                     

Надання інших видів послуг

146

                     
 

 

                     

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

                     

Усього

6406

                     

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

                     

Промисловість

6650

                     

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

                     

Переробна промисловість

6298

                     

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

                     

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

                     

Будівництво

5021

                     

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

                     

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

                     

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

                     

Інформація та телекомунікації

5420

                     

Фінансова та страхова діяльність

8623

                     

Операції з нерухомим майном

4734

                     

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

                     

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

                     

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

                     

Освіта

5966

                     

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

                     

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

                     

Надання інших видів послуг

4032

                     

                                    _____________

                                                             Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.