Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

6406

                     

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

                     

Промисловість

6650

                     

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

                     

Переробна промисловість

6298

                     

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

                     

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

                     

Будівництво

5021

                     

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

                     

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

                     

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

                     

Інформація та телекомунікації

5420

                     

Фінансова та страхова діяльність

8623

                     

Операції з нерухомим майном

4734

                     

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

                     

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

                     

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

                     

Освіта

5966

                     

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

                     

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

                     

Надання інших видів послуг

4032

                     

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.