Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-

лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-

травень

січень-

червень

січень-липень

січень-серпень

січень-

вересень

січень-

жовтень

січень-

листопад

січень-

грудень

Усього

6406

                     

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

                     

Промисловість

6650

                     

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

                     

Переробна промисловість

6298

                     

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

                     

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

                     

Будівництво

5021

                     

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

                     

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

                     

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

                     

Інформація та телекомунікації

5420

                     

Фінансова та страхова діяльність

8623

                     

Операції з нерухомим майном

4734

                     

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

                     

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

                     

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

                     

Освіта

5966

                     

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

                     

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

                     

Надання інших видів послуг

4032

                     

___________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.