Капітальні інвестиції за видами активів

 

 

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

20181

 тис.грн

Усього

5645975

6979673

8222557

11369333

5222584

2060105

4122191

3329763

3219250

інвестиції у матеріальні активи

5600920

6893195

8148716

11300329

5170856

2030020

4098665

3312134

3191597

житлові будівлі

334782

280831

430577

458310

101056

137771

4098665

201693

159689

нежитлові будівлі

794112

1092248

1349629

961583

306419

213018

114351

677604

522009

інженерні споруди

1102222

1368418

1546066

2101489

1518685

656118

325443

341817

454961

машини, обладнання та інвентар

2828369

3530303

3934357

7080720

2951333

796688

744991

1511659

1500514

транспортні засоби

195843

394456

421603

374354

105690

124981

2012654

443130

424250

земля

9574

4660

130442

10251

5099

2660

706320

558

556

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

32608

17438

30849

28747

24597

26190

1397

25319

24853

інші матеріальні активи

303410

2048 4 1

305193

284875

157977

72594

23763

110354

104765

інвестиції у нематеріальні активи

45055

86478

73841

69004

51728

30085

169746

17629

27653

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

24541

56237

28870

23719

13051

11591

2406

10762

8750

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3333

12642

14324

11909

10884

15795

18470

1849

6926

____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.