Капітальні інвестиції у Луганській області за видами активів за січень – грудень 2014 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

5116287

100,0

інвестиції в матеріальні активи

5081643

99,3

    житлові будівлі

96607

1,9

    нежитлові будівлі

374364

7,3

    інженерні споруди

996222

19,5

    машини, обладнання та інвентар

2961632

57,9

    транспортні засоби

445163

8,7

    земля

4176

0,1

довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

23033

0,4

    інші матеріальні активи

180446

3,5

інвестиції в нематеріальні активи

34644

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

11857

0,2

права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

10713

0,2

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. Дані можуть бути уточнені.