Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013-2017 роках

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

Промисловість

B+C+D

91,1

58,0

34,0

139,0

69,0