Архив: 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Основні показники ринку праці Луганської області1

 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

347,3

350,8

 

 

працездатного віку

322,3

327,4

 

 

Рівень економічної активності населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

65,0

65,7

 

 

працездатного віку

74,1

75,3

 

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

288,3

292,5

 

 

працездатного віку

263,3

269,1

 

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

54,0

54,7

 

 

працездатного віку

60,6

61,9

 

 

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,0

58,3

 

 

працездатного віку

59,0

58,3

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

7,6

6,5

 

 

в середньому за період, тис. осіб

8,3

7,6

 

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

17,0

16,6

 

 

працездатного віку

18,3

17,8

 

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку
(в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,6

2,3

 

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного 

за період, тис. осіб

12,4

16,0

 

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,7

5,3

 

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

1,0

0,7

 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

8

9

 

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1839

1591

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

144,2

136,2

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

142,9

136,9

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

10,0

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

12,3

 

 

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5478

5522

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

123,5

116,0

 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".